МІНІ - ОЛІЙНЯ СВОІМИ РУКАМИ - VDV - Всё для ВсехМІНІ - ОЛІЙНЯ СВОІМИ РУКАМИ

Мінi-олiйня, нескладна за конструкциiєю, забезпечуе виробництво якiсноi олii, яка зберiгается 1-2 роки. На нiй можна одержувати олiю з соняшника, рiпака, конопель, льону, з насiння гарбузiв, кавунiв, динь, а також горiхiв.

На ринку зараз переважає так звана домашня олiя. Вона гiрчить, має неприємний присмак, бо уражена грибком, каламутнiє, має значний осад i швидко  стає непридатною для споживання. 

Справа в тому, що на дiючих олiйних пiдприємствах тривалий час не роблять санiтарноi обробки та дезiнфекцii устаткування, через що в готову продукцiю потрапляє грибок. Рафiнована олiя позбавлена цього лиха. Але вона придатна хiба що для смаження риби. Вихiд iз становица - сконструювати мiнi-олiйню.

Весь технологiчний процес виготовлення соняшниковоi олii передбачає такi операцii:

Обдирання лушпиння, вiдокремлення ядра, смаження i перемивання його у вальцях, нарештi, пресування маси, тобто вичавлювання олii. Отже, крiм преса, який нескладно виготовити, потрiбен ще драч, вальцi i звичайне деко для смаження ядер. А вiдвiювати лушпиння можна на легенькому вiтрi, або за допомогою кiмнатного вентилятора.

Головний з цих пристроiв - прес. Бо коли вiн є, потовкти насiння можна i в ступi. Колись у господарських магазинах продавали механiчнi преси для вичавлювання виноградного чи яблучного соку, окремi з них забезпечували тиск до 12 атмосфер.

Пристосувати iх для вичавлювання олii дуже просто: треба лише замiнити обойму на мiцнiшу.
Якщо ж придбати такий прес не вдаєтся, його доведеться виготовити з пiдручних матерiалiв. Варiанти  конструкцii подано на рис. 1 i 2. Перший з них передбачає тиск на масу за допомогою черв"ячного гвинта, у другому використано важiль сили, хоч також без гвинта не обiшлося. Але тут вiн може мати навiть звичайну рiзьбу.

Перша конструкцiя ( рис.1) бiльш компактна i надiйна,  зручна в експлуатацii, займає менше мiсця. Сила тиску тут залежить вiд мiцностi стоякiв i балки, а також  дiаметра черв"ячноi гайки, тому балку краще зробити з певним запасом мiцностi, тобто товщу i ширшу, з твердоi породи дерева, або пiдшукати металеву.

В другiй конструкцii (рис 2. ) сила тиску залежить  вiд вiдстанi мiж гнiздом упору i шарнiром важеля-коромисла. Чем менша ця вiдстань, тим бiльший тиск.  Крiм того, є рiзнi за довжиною змiннi упори преса. Iх може бути 2-3 чи бiльше, залежно вiд кiлькости вичавлюваноi маси, та закрiплення коромисла у верхньому або нижньому отворi.

В обох конструкцiях є цеберка без дна. Іі можна виготовити заново або зробити з частини дiжечки, бажано новоi, а прямолiнiйною клепкою, змiцненоi внизу ще одним обручем. Прес - круг виготовляють з твердоi породи дерева: дуб, бук, ясен, акацiя. Матерiал має бути сухим.З такого ж матерiалу бажано зробити всi iншi дерев"янi конструкцii. Щодо металу (пiддон, обручi, фланець), то тут краще використати неiржавiючий, але не бронзу.

Рис. 1  Будова  преса  з черв"ячним  гвинтом              


   
                    

1-стояк; 2-косий зарiз; 3-чоловий зарiз;4-стяжний болт; 5-вороток;      
6-черв"ячний гвинт; 7- черв"ячна гайка; 
8-фланець; 9-цеберка;
10-пiддон; 11-стiк; 12-обручi;
13-балка,зарiз;
14-отвiр гайки гвинта;
15-стелаж;
16-круг-прес.       
                                                                                                                              

Рис. 2. Конструкцiя  важiльного   преса

                                                                              1.стелаж; 2-стояк; 3-отвiр шарнiрного болта; 4-шарнiр; 5-коромисло-важiль;
6-гнiздо упора преса; 7-змiннi упори;
8-круг-прес; 9-цеберка; 10-пiддон;
11-стiк; 12-обручi;
13-Спрямовуючий стояк важеля;
14-поворотна баранка;
15-упорна шайба;
16-черв"ячний гвинт;
17-гайка черв"ячного гвинта.


На олiйних  пiдприємствах операцii обдирання лушпиння та розминання ядра виконуються роздiльно.Тут iх вдалося поєднати в однiй конструкцii, виготовити яку теж нескладно.

Драч-вальцi (рис.3) - це два змiнних валики, що обертаються вiд шестерень, змонтованих на металевих стояках, до яких також крiпляться верхнiй та нижнiй ковшi, перекидний важiль або корба. Всi цi деталi можна виготовити чи пiдiбрати з брухту. Змiннi валики дерев"янi, обшитi полотном терки (залежно вiд ширини на валик потрiбно одну-двi терки, на яких подрiбнюють картоплю на крохмаль чи дерунi). 

Працює пристрiй так: 


Коли засипане у кiвш насiння обдираеться вiд лушпиння, вiд робочоi шестiрнi 3 обертається ше стiрня 2, а вiдтак i валик, обшитий полотном терки. Примкнута за ломогою важеля i пружини до робочоi шестернi 3 перекидна шестiрня 1 входить з нею у зачеплення i обертає другий, теж обшитий валик. Напрям його руху зворотний. Насiнина, потрапляючи в зазор мiж валиками, обдирається. Ядро i лушпиння випадають в нижнiй кiвш.

Сумiш збирають, вiдвiють, смажать i, замiнивши валики на щорсткi, засипають знову у верхнiй кiвш. Тепер уже на вальцi. Але щоб конструкцiя переминала масу, важiль треба перевести в положення В, тобто вивести iз зачеплення шестiрню 1, яка тепер буде вiльно обертатися у тому ж напрямку, що й шестiрня 2, стискуючи i переминаючи ядро. Провальцьована маса у виглядi кашки йде на пресування та вичавлювання олii.


                 Рис. 3  Драч-вальцi     

                                                                                    1-перекидна шестiрня;
2-шестiрня постiйного зачеплення;
3-робоча шестiрня;
4-важiль драч-вальцiв;
5-обертова ручка;
6-змiннi валики;
7-верхнiй кiвш;
8-стояк; 9-нижній ківш; 10-кріплення;
   
                                                                                                                                    

Примiтка:  Валики 6 показанi умовно. В конструкцii вони розташованi горизонтально.

    Кинематична  схема  роботи  шестерень:

Драч: шестернi 2-3 в постiйному зачепленнi, шестiрня 1 в зачепленнi з шестiрнею 3. Валики обертаються зустрiчно.

Вальцi  шестiрнi 2-3 в зачепленнi, шестiрня 1 i валик обертаються  вiльно.Як драч-вальцi, так i прес, зокрема у першiй конструкцii (рис 1), працють бездоганно. Продукцiя виходить чистою, якiсною, смачною, особливо коли ядро добре пiдсмажене.Вихiд продукцii дещо нижчий, нiж на спецiалiзованих пiдприємствах. Воно й зрозумило: тиск не той. Але це пiвбiди. Недосить вичавлену макуху, якщо ядро було добре очищене, з успiхом можна використати для приготування цукерок, печива, тощо. А олiя виходить вищого класу.

Читать также:


 


Twitter и Pinterest

Постоянные читатели блога

Технологии Blogger.
Главная | Контакты | Карта блога | Читать блог | Политика конфиденциальности | RSS

Copyright © | Использование не более 30% заимствованного текста разрешается при условии
активной ссылки на сайт | www.horizon-s.ru | Все права защищены